Mooie projecten uit 2021

Voor en met medewerkers van de Gemeente Groningen werkten we aan actualisering van dorpsvisies van zeven van de negen dorpen van de voormalige gemeente Ten Boer (de andere twee hadden hun eigen fase) en aan concrete uitvoeringsprojecten en activiteiten. Wat me enorm aansprak waren de “drive” van de gebiedscollega’s, het praktische gehalte en de mogelijkheid om met “speelgeld” projecten van een paar duizend euro meteen te realiseren. Soms met doorverwijzen en betrekken van collega’s uit de gemeente, bijvoorbeeld van verkeer. Projecten zijn geplaatst op https://stemvan.groningen.nl/budgets. Kijk zeker even naar het filmpje daar van Karin van den Berg, inwoonster van Winneweer. Zulke enthousiaste en actiegerichte inwoners heeft een dorp nodig!

Vervallen graven op het kerkhof van Wittewierum, waar vroeger het Klooster Bloemhof (met het verhaal van Abt Emo, zie https://dvhn.nl/reis/De-reis-van-Emo-22097344.html) stond.

Voor en met College, MT en adviseurs van de Gemeente Westerkwartier deed ik een Verkenning met positionering en strategische projecten. Een soort praktische en kortlopende toekomstvisie. Hoe kies je positie vanuit Aard (identiteit, ligging), Schaal (hoe organiseer je toegankelijke voorzieningen) en Richting (trends en kansen)?

Voor een DT van een gemeente klankbordde ik achter de schermen over de diverse organisieveranderingen die men op basis van maatschappelijke opgaven en inhoudelijke ambities wilden invoeren. Ontzettend leuk en dankbaar werk: met weinig inzet veel effect in korte tijd als onderdeel van een vertrouwensrelatie.

Mooie projecten uit 2020

Voor en met de gemeente Borger-Odoorn en de Stichting Beheer Multi Functionele Accommodaties (MFA’s) Borger Odoorn begeleidde ik een energieke en effectieve brainstormbijeenkomst over de toekomst van MFA’s en dorpshuizen in de gemeente. Vooraf wil ik altijd graag weten wat de doelen zijn waarmee deelnemende partijen graag de deur willen uitlopen. Hier ontstond de volgende gemeenschappelijke ambitie: “De MFA is het kloppend hart van en voor de plaatselijke gemeenschap. De inhoud is altijd leidend en vertrekpunt voor hoe je zaken organiseert. Wat zijn de maatschappelijke opgaven? Wat willen de inwoners (vraaggericht)? Zowel de gebruikers / huurders van MFA’s als de beheerstichting en de gemeente organiseren en faciliteren een adequaat aanbod dat ook betaalbaar is. De gebouwen, stichting en procedures / afspraken zijn middelen, geen doelen”. Dit betekent dat je die “structuren” aan de aanbodkant periodiek tegen het licht moet houden als de gevolgen van trends en ontwikkelingen dat vereisen.

Met een team aan deskundige beleidsmedewerkers van de gemeente Midden-Groningen heb ik een goed voorbereide inhoudelijke bijeenkomst begeleid over perspectief voor Slochteren. Een belangrijke vraag die bleef hangen was: “Hoe mooi kan het worden, omschrijf dat eens?”. Voorts gaven de deelnemers aan: “Dit moeten we vaker doen, de tijd voor elkaar nemen en met elkaar zaken uitwerken zonder dat het meteen een besluit is”. Wat vond opdrachtgever Jasper Vos ervan?

Op 4 maart 2020 heeft Jan Willem een geweldig mooie bijeenkomst begeleid in Slochteren over Slochteren. Vijftien ambtenaren opperden vanuit verschillende disciplines en rollen (erfgoed, wonen, aardbevingen, economie en meer) concrete maatregelen voor perspectief. Hoe mooi kan het worden als gebiedsgericht alles in elkaar grijpt? Wat een kennis en wat een bevlogenheid, top! Er is in deze bijeenkomst met veel energie en plezier gewerkt. Kijken wat wel kan is ook gewoon heel erg leuk om te doen. Het helpt wel als je dat samen kunt doen. En Jan Willem is daarin een fijne en ervaren gesprekspartner. Ik zou hem er zo weer bij vragen. Dank aan alle deelnemers voor de mooie ochtend!”.

Voor de gemeente Groningen maakte ik “Een mooi boekje” van, over en voor (de inwoners van de) voormalige gemeente Ten Boer. Van een projectgroep van ambtenaren uit de domeinen fysiek, sociaal en economisch kreeg ik input, bijna 1.000 (!) pagina’s abstracte en concrete beleidsdocumenten en periodiek feedback op tussenversies. Goud was de geïntroduceerde fietstocht door het imaginaire Ten Boer in de toekomst. Wat kom je dan allemaal tegen wat (mogelijk) is gerealiseerd? Tegen het eind van het jaar ben ik begonnen of misschien wel verder gegaan met het proces van “Perspectief” voor inwoners, het onderdeel Vernieuwen van het Programma Versterken en Vernieuwen. Interessant om ook de structuur en werkwijze van de gemeente te leren kennen aangaande gebiedsgericht (dorpen)beleid versus de vakinhoudelijke kant, zowel bestuurlijk als ambtelijk. De gemeente Oldambt heb ik in het verleden ondersteund met gebiedsgericht werken en dat is altijd een enigszins schurende maar oplosbare puzzel. Als geograaf die denkt in aard, schaal en richting, dus in inhoud en niet in structuren, snap ik de diverse vraagstukken goed. In de eerste helft van 2021 is het in Ten Boer de bedoeling om gedragen Dorpsagenda’s / dynamische uitvoeringsdocumenten te maken en een aantal zogenaamde quick-wins uit te voeren, dat zijn projecten op de plank die inwoners sowieso willen. Met passende participatie ook in de uitvoering. Dat lijkt een beetje op het bouwen van een bierbrouwerij, zie www.maallust.nl.

De gemeente Oldambt ondersteunde ik bij het maakproces van hun Lokaal Programma NPG (Nationaal Programma Groningen). Met beleidsmedewerkers van diverse disciplines: economie, toerisme en erfgoed, jeugd en jongeren, sociaal domein, dorpen en wijken. In korte tijd is er hard samen gewerkt, met het nodige plezier. Wat vindt projectleider Erwin Vening?

Jan Willem heeft ons afgelopen periode in Oldambt ondersteund bij het opstellen van ons lokale programma voor het Nationaal Programma Groningen. Als procesbegeleider, meedenker en sparringpartner heeft hij ons enorm geholpen in de laatste fase van het proces. Met zijn creatieve invalshoeken, visionaire ideeën en soms tegendraadse adviezen was hij de juiste man op het juiste moment! Ik heb Jan Willem leren kennen als een enthousiast en betrokken persoon en heb de samenwerking met hem heel erg gewaardeerd!”.