Bibliotheek

Publicaties

Gevangen in structuren; slagkracht vergroten voor managers en medewerkers, eigen uitgave, 2015

Denk zelf en doe iets, In: Pamflet 2.NL; zelfsturing bottom-up organiseren, Van Gorcum Assen, 2013

Paint and Participation, small-scale revitalization strategies do help periphiral harbour towns, samen met Jornand Veldman. In-Basket, Borger, 2007.

Evaluatie Dualisering Provincies, In: zonder wrijving geen glans; rapport van de Commissie Evaluatie Provinciale Dualisering, 2005

Virtuele verstedelijking: ICT als een mogelijke oplossing voor de dilemma’s van het platteland,
samen met R. Mulder. In: Tussen leunstoel en wijde wereld; kansen van ICT voor wijk, buurt of dorp, SEV, Rotterdam, 2001.

The Wadden Sea, a contested region,
Paper voor het Internationale Wadden Symposium 2000 te Groningen, samen met R. Mulder.
 
Plattelandsontwikkeling en economie: Ondernemen in de Tuin van Nederland,
samen met R. Mulder. Van Gorcum, Assen/KPMG, Zwolle, 1998.

Concurrentievermogen en milieu: een troebele relatie?
Een theoretisch kader om concurrentievermogen te meten. In: Geografie en milieu: trend of traditie? Nederlands Geografische Studies 193. KNAG (Utrecht)/RUG/FRW (Groningen), 1995.

Basiskennis Arbeidsomstandigheden voor het onderwijs: lesstof en docentenhandleiding,
samen met C.P.A. Bartels. Sdu, Den Haag, 1994.

Investeren in kennis,
samen met C.P.A. Bartels. Van Gorcum, Assen, 1993.

Science parken in Nederland,
samen met C.P.A. Bartels. In: ESB, 10 november 1993.

HRM geen fata morgana in kleinere bedrijven,
samen met E.J.J. Roos en C.P.A. Bartels. In: Gids voor Personeelsmanagement, no.4 1993.

Integratie op de Europese biermarkt,
Geo Pers, Groningen, 1991.