Inhuren

Inhuren, hoe werkt dat?

Jan Willem is op zijn best als je als beslisser echt iets wilt of moet, maar nog niet precies wat of hoe. Of als het echt spannend is en moet slagen. Hij wordt het liefst gevraagd als er nog geen sprake is van een opdrachtformulering. In een vroeg stadium dus. Soms leidt dat niet tot een klus. Maar als het wel tot een klus leidt is de kans op een heel goed resultaat extra groot. Wederzijdse openheid tussen opdrachtgever en opdrachtnemer over het echte probleem blijkt namelijk een succesfactor te zijn.
Jan Willem werkt meestal volgens aangenomen werk, met een heldere omschrijving van het beoogd resultaat, de rolinvulling en de activiteiten. Soms wil een klant liever dat er op urenbasis wordt gewerkt. Dat kan ook. En soms is het passend om (deels) no cure no pay af te spreken.

Jan Willem omringt zich met open, deskundige en betrouwbare mensen. Per project wordt het beste team geformeerd.

Strategische partners

Analyse, beleidsadvies en -concepting, businesscases, ondernemerschap en (sociale) innovatie: Ronald Mulder, thesisone.com. Samen opereren we geregeld onder de vlag van De Bovenkamer van Nederland, www.debovenkamervannederland.nl
Economisch onderzoek, Bureau voor Beleids Onderzoek, Engbert Boneschansker, www.bureaubeleidsonderzoek.nl
Organisatieadvies (fusies, gemeentelijke herindelingen, veranderprocessen, reorganisaties en meer): Het Zuiderlicht, www.hetzuiderlicht.nl
Organisatieadvies (strategie, bedrijfsvoering en meer): IJsselvliet, www.ijsselvliet.nl
Subsidieadvies: Gert Jan van het Land, www.linkedin.com/pub/gert-jan-van-t-land/23/728/325
Complexe gebieds- en vastgoedopgaven, innovatieve programmering en fondsvorming van gebieds-, (maatschappelijk) vastgoed- en infrastructurele opgaven en Publiek Private Samenwerking: Martie Jacobs van Republiq, www.republiq.org
Inspirerende lezingen / ice-breaker, internationale projecten en transformaties: Martijn Aslander