Mooie bijeenkomsten (2)

Ook in 2018 heb ik mooie bijeenkomsten begeleid en mocht ik me met strategie bemoeien. Een selectie van projecten.

2018 was het jaar van de Gemeente Coevorden. In het eerste half jaar van 2018 mocht ik kijken wat er mogelijk is voor de Weeshuisweide, een grasveld bij het (enige) Kasteel (van Drenthe) en het gemeentehuis. Plus wat te doen met de “lelijke achterkanten” van de winkelpanden van de Friesestraat met als achterkanten de Weeshuisstraat? De impulsen van de studenten van Cibap, de Vakschool voor Verbeelding https://www.cibap.nl/, waren zeer bruikbaar. Ze verzonnen een oplossing voor de lelijke afvalcontainers wegwerken en ze maakten een prachtige maquette, die ze presenteerden op de Dag van de Binnenstad, zie https://www.youtube.com/watch?v=uimLxkFTtX0. Ik gaf ze een 9+. Erg leuk, om zo’n groep jonge mensen te gidsen! In mijn rapportage Verkenning benoemde ik 16 “Projecten”. Project 1: Benut de Weeshuisweide, Project 2: Verfraai de gevels van de Weeshuisstraat, Project 3: Realiseer de Kop van de Rikkerstraat, Project 4: Ontwerp stoer straatmeubilair, Project 5: Plaats een openluchttheater op de Weeshuisweide, Project 6: Maak een ommuurde Kasteeltuin op de Weeshuisweide, Project 7: Initieer en steun tijdelijke bestemmingen, Project 8: Ontwerp het mooiste ambachtscentrum van Europa, Project 9: Ga actief een trekker werven, Project 10: Bouw een modern hofje, Project 11: Ontwerp een 4-sterren Vestinghotel-restaurant, Project 12. Ontwikkel Het Verhaal Van Coevorden, Project 13: Ontwerp een Merk Coevorden, Project 14: Ga langjarig samen slagkracht vergroten, Project 15: Maak een Publiek-Privaat Investeringsfonds van 200 miljoen, Project 16: Zet een Ontwikkelbureau (Vesting) Coevorden (OBC) op.

Voor de Gemeente Waadhoeke heb ik samen met Engbert Boneschansker van Bureau voor Beleidsonderzoek http://www.bureaubeleidsonderzoek.nl/ een werkbijeenkomst begeleid over het Sociaal Domein, dat tot dan toe als project was georganiseerd. De vraag “Kan het beter en hoe gaan we het in de toekomst dus doen en organiseren” stond centraal. Verder kwamen aan de orde thema’s als de mate van politieke sturing, rolopvatting van Raden, wat is nou precies beleid en wat is uitvoering, hoe werkt het Sociaal Domein in de praktijk (gebiedsteams), voorbeelden van successen en mislukkingen en participatie. We bespraken ook een evaluatieopzet met alle relevante stakeholders in een fase 2. Zowel met collega Engbert als met de mensen van de gemeente (Hugo de Jong, Chris van Kollenburg) verliep de samenwerking uitstekend. Dat is ook echt nodig om topresultaten te boeken merk ik altijd. Als de opdrachtgeversrol vanwege drukte, ziekte, een cultuur met een grote machtsafstand en onveiligheid of een taakgerichte cultuur in plaats van een resultaatgerichte cultuur niet goed wordt ingevuld, behoort een coproductie haast niet meer tot de mogelijkheden. En als de opdrachtgever denkt in termen van uitbesteding (“we huren jou in en je krijgt daarvoor goed betaald” – wat overigens ook zo is) terwijl de opgaven een coproductie vereisen, gaat het ook mis of op zijn minst verre van optimaal.

Voor de Gemeente Harlingen begeleidde ik een informatiebijeenkomst over bodemdaling als gevolg van de zoutwinning. Als inwoner van Groningen wist ik ongeveer wat er speelde en dat bleek handig te zijn bij het faciliteren. Het contact met Horatius Runia van de gemeente verliep uiterst soepel, ook al hadden we nooit eerder samengewerkt. Verder waren er deskundigen aanwezig van onder meer TNO en SodM, met wie het heerlijk werken was. Ik vind het mooi als mensen echt verstand hebben van waarover ze praten (experts) en mij het proces laten regisseren. Voor mij zijn dat soort avonden naast erg leuk om te doen ook een soort cursussen.

Dan heel andere grenzen. Voor de Gemeente Tytsjerksteradiel begeleidde ik in Glinstra State, waar een activiteitencentrum en een jeugdhonk zitten http://www.kiehool.eu/ (met grote gastvrijheid en geweldige catering als je nog eens een plek zoekt voor bijeenkomsten in die buurt), een leerdag over Gezinslocaties. Dat zijn AZC’s waar uitgeprocedeerde gezinnen verblijven. Er zijn vijf van die plaatsen in Nederland. Burgemeesters en ambtenaren wilden van elkaar leren op thema’s als jeugdzorg (per 1 januari 2019 zijn gemeenten namelijk ook verantwoordelijk voor de jeugdzorg aan uitgeprocedeerde kinderen in hun gemeente), onderwijs, veiligheid, effecten van zo’n centrum op de omgeving en de politieke dimensie met de Gemeenteraad. Zoals met elke beleidsinhoud blijkt het interessanter en weerbarstiger als je je er echt in gaat verdiepen. Met vele morele dilemma’s. Ter voorbereiding had ik onder meer de Gezinslocatie in Burgum bezocht, https://www.coa.nl/nl/zoek-locatie/burgum. Daar bevindt zich een school waar ook kinderen uit de buurt van buiten het AZC op zitten. De dag zelf was een groot succes. ’s Middags presenteerden de burgemeesters een 5-puntenplan als wensenlijst aan staatssecretaris Harbers. Het onder tijdsdruk maken van dit plan gedurende dag was een extra dimensie met adrenaline naast het doel van leren van elkaar. Zonder de deskundigheid en drive van mijn aanspreekpunten Teatske Rienks en Wieny Toren hadden we nooit zo’n goed dag kunnen doen.

Voor Drone Hub Groningen Airport Eelde (DHGAE) heb ik twee werksessies begeleid. In het najaar van 2017 is er voet aan de grond gekregen als droneluchthaven. Toen is de DroneHub GAE opgericht. Het doel voor de eerste sessie was overeenstemming te bereiken over de inhoudelijke focus (voor de korte termijn). Het doel van de tweede sessie was scherp te stellen hoe we het gaan organiseren (en wat een ieders rol daarin is). Met elkaar (provincie Drenthe, luchthaven, ondernemers) hebben we concrete stappen benoemd voor realisatie van het innovatiecluster voor dronetoepassingen. De uitgangspositie is goed, vanwege de uitzonderingspositie van GAE om te testen met drones uit het zicht. Focus, middelen, kwaliteiten en competenties, sturing en timing werden benoemd als succesfactoren en er zijn acties voor vervolg benoemd. Wat altijd blijkt tijdens dit soort werksessies is Het Echt Goede Gesprek. Mensen blijken er toch net iets anders in te zitten dan ze zelf misschien dachten, er zijn zaken waarover tot dan toe niet is nagedacht of die vooruitgeschoven zijn of bepaalde mensen blijken niet te kunnen samenwerken met andere leden van de groep. Heel normaal. Maar je moet het wel in een vroeg stadium ontdekken.

Heel eervol vond ik de vraag van Bureau OPPS http://opps.nl/ of ik ze na acht jaar weer wilde begeleiden bij hun strategiedag. Inmiddels zijn ze overgenomen door de Draaijer Groep https://www.draaijerpartners.nl/over-ons/. Het bleek heel goed te werken dat ik a) een deel van het collectieve geheugen meebracht en b) weer als een kind nieuwsgierig was naar de nieuwe medewerkers en de nieuwe situatie. Contactpersoon Martijn Zuurveld snapte het belang van een goede voorbereiding en een goed ontwerp. Ik heb hem leren kennen als een zeer kundige en plezierige brother in arms. Ik kreeg onder meer als feed-back van de groep dat de concrete voorbeelden uit mijn eigen praktijk goed hielpen voor begrip, openheid en discussie, met name op het onderwerp sales, een kernonderwerp van de dag.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *