Mooie bijeenkomsten (1)

Ook in 2017 heb ik mooie bijeenkomsten begeleid en mocht ik me met strategie bemoeien. Een selectie van projecten.

Procesbegeleiding voor Patyna, een zorginstelling in Friesland met 31 vestigingen. Het zogenaamde dienstencentrum van de vestiging Oentsjerk, Heenmstrastaete, draaide al een aantal jaren met flink verlies. Het bestuur besloot tot een Laatste Kans Project, waarvan ik de procesbegeleiding deed. Doel was om in ruim een half jaar een in de samenleving (o.a. kerk, zorgcoöperatie, dorpsbelangen) gedragen transformatieconcept of -plan te realiseren met voldoende toekomstperspectief. Met participatie van andere partijen dan Patyna alleen. Uiteindelijk zijn er veel stappen gezet, maar kwam het niet 100% rond. Toch was er voldoende perspectief om nog enkele maanden door te gaan met het proces om “het koekje gebakken te krijgen”.

Voor het Ontwikkelbureau Veenhuizen (OBV) heb ik achter de schermen meegedacht over een concept met de Rijksbouwmeester en initiatiefnemers om de opgaven in de toekomst aan te snijden. Concreet: wat doe je met grote complexen als die leegkomen zoals Bankenbosch en eventueel een van de twee andere gevangenissen? Ik vond dat mensen niet van ver “even” langs moesten komen, maar zich gedurende de 24 Uur van Veenhuizen helemaal moesten onderdompelen. Dan pas kun je je invoelen en inleven. En is de kans dat je als groep op goede ideeën komt reëel.

Wens: De Drentse Staten (PS) hadden de ambitie voor een “Strategische Agenda”. Welke onderwerpen willen de staten zelf in deze periode (2016-2019) op de agenda zetten (en “zwaluwstaarten” met GS-agenda)? En het liefst concreet… Ik heb desgevraagd in coproductie met de opdrachtgever van de griffie een “fris ontwerp” gemaakt voor een bijeenkomst met PS. Met een verhalenverteller / gids in Drenthe, een sprookje en een (inter)actieve brainstorm plus enthousiaste teams op het podium. Er was veel humor en er werd hard gewerkt, met veel opbrengst. Onder meer oud worden in Drenthe zoals je dat zelf wilt.

Bij Lunia in Olderberkoop begeleidde ik een tweedaagse strategie, teamontwikkeling en slagkracht vergroten voor het CeW, het Center of Expertise for Watertechnology. Er was een soort “herstart” nodig vanwege nieuwe omstandigheden, mensen en ambities. Door een schriftelijk vooronderzoek te houden met 100% dekking, kon ik een goed ontwerp maken en hadden we al inhoudelijke opbrengst. Daardoor konden we de tijd besteden aan wat nodig bleek. En hadden we ook voldoende gelegenheid voor veldwerk in Veenhuizen (leren van het Ontwikkelbureau, in de Boevenbus en “college” door Irene Fortuyn van de Design Academy) en heerlijk eten bij Lunia.

Voor de gemeente Oldambt verleen ik ondersteuning bij Gebiedsgericht Werken (GGW). 2017 is een proefjaar om te leren. Welke taken pak je wel en welke pak je niet op als gebiedsregisseur? Is het sociale domein net zo belangrijk als het fysieke, mede in relatie tot zaken als Omgevingswet,  Omgevingsvisie en participatie door inwoners? Hoe ga je bestuurlijk om met verantwoordelijkheden als vakwethouder versus gebiedswethouder? En hoe verloopt het proces van gebiedsmanagers naar de organisaties gemeente en Welzijn en dan terugkoppeling naar inwoners? Duidelijk is dat het voor iedereen wennen is aan nieuwe rollen en prioriteiten. Maar men is voortvarend bezig. Het blijkt ontzettend nuttig te zijn om af en toe (onder begeleiding van een externe) even de tijd te nemen voor reflectie.

Voor de provincie Overijssel mocht ik in een zogenaamde Woonkeuken sessie het verhaal van The Making of Maallust vertellen. Met leereffecten voor slagkracht vergroten. Dat was erg leuk om te doen. Ik ben altijd weer verrast door het enthousiasme dat mijn verhaal oplevert. Het is concreet, boeiend en echt. Want ik ben er zelf bij geweest. Een van de boodschappen is dat je samen sterk staat, zeker als je vooral gebruik maakt van elkaars sterke punten. En je dreamteam aanpast aan de fase waarin je project zich bevindt.

De gemeente Tynaarlo vroeg me om een effectieve bijeenkomst te ontwerpen en begeleiden voor beleidsmedewerkers. Het doel? Bouwstenen voor een goede startnotitie van de Omgevingsvisie. We hadden expres als locatie een maatschappelijke ontmoetingsplek gekozen. In de MFA van Yde, waar ook een school is gevestigd. Met (nep)palmen en parasols al decoratie. Vanwege het warme weer hebben we toen ook maar ijs gehaald… Hier bleek dat als je een bijeenkomst goed voorbereid, deskundige mensen als deze plezier kunnen maken en tegelijkertijd (of juist daardoor?) heel hard werken.

Voor de gemeente Emmen begeleidde ik een bijeenkomst in het Sociaal Domein, over “Naar een beschermd thuis in Emmen”. Met vertegenwoordigers van allerlei stakeholders: gemeente, corporatie, wijkorganisaties, zorgorganisaties en meer. Erik Dannenberg hield een expertpresentatie. De bijeenkomst leverde voorts suggesties en bouwstenen op voor de zogenaamde Transformatieagenda.

Voor het bedrijf F&S Solar begeleidde ik een bijeenkomst over een eventueel zonnepark in Finsterwolde. Bij omwonenden bleken er bezwaren te zijn, onder meer vanwege geen vrij uitzicht. Ik denk dan: “Maïs is lelijker en staat minstens zo hoog”, maar ik woon er niet. En uiteraard is mijn rol het in goede banen leiden van een bijeenkomst, dus dan doet mijn mening er niet veel toe. Net als bij bijeenkomsten over AZC’s of CO2-opslag die ik heb gedaan. Ik lees in de pers dat veel zonneparken met tegenwind te kampen hebben. Terwijl zonneparken volgens mij veruit te verkiezen boven windturbines.

Voor het Project Organisatie Sociaal Domein (POSD) van een aantal gemeenten in NW-Friesland begeleidde ik een bijeenkomst over rollen, taken en tips voor verbetering en slagkracht vergroten. Door de goede samenwerking vooraf met de opdrachtgever bij het ontwerp, verliep de bijeenkomst goed. Ik mocht a) toelichten en b) vervolgens demonstreren hoe je effectief vergadert. Als je altijd op een bepaalde manier met elkaar vergadert, is het risico dat er een disfunctioneel patroon ontstaat.

Voor Patyna heb ik in Wommels (Fr.) een bijeenkomst met inwoners begeleid om concrete projecten en activiteiten te verzamelen als onderdeel van een gedragen visie Wonen, Zorg en Welzijn voor Wommels e.o. Als je de mensen vertrouwen geeft dat wat ze bedenken in principe kan, tenzij, met de randvoorwaarde dat ze zelf ook meedoen, dan komt men met concrete zaken. Deze bijeenkomst is een proces van overeind houden van zorg- en ontmoetingsvoorzieningen op het platteland. Met Patyna in de juiste rol. Het speelt op veel van hun 31 locaties.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *